Café Gemenskap

På onsdagar kl. 12 öppnar vi kyrkan för gemenskap under varierande program och former. Den fasta punkten är dock samling kring kaffeborden – en stund av god samvaro då det ges tillfälle att träffa gamla och nya vänner!

En återkommande programpunkt är arbetet för missionen, då vi t.ex. river lakan till förbandsmateriel. En gång i månaden samlas vi till bibelstudium och emellanåt får vi besök av personer som berättar och visar bilder från intressanta projekt eller resor. Sång- och musiksamlingar hör också till de återkommande och uppskattade programmen.

I höst fortsätter vi också med lunchmusik med soppservering.
Nedan ser ni höstens program!

Café Gemenskap är en del av RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap – som samlar församlingens verksamhet främst för äldre, men alla som vill och kan är välkomna att delta, oavsett ålder.

RPG:s riksorganisation

Kontakt:
Bibbi Gustafsson
Tel, hem: 031 – 96 18 95
Tel, mobil: 0702 – 21 17 60

Höstens program 2017:
8/11 Träffpunkt Mission
15/11 I huvudet på en RPG-kaplan. Pastor Göran Zettergren
22/11 Martin Luther – 500 år! Pastor Anders Svensson
29/11 Träffpunkt Mission
6/12 Hiroshima i mitt hjärta och tiden därefter. Missionär Hjördis Andersson
13/12 Grötfest med musik. Pianist Carloi Olah