Café Gemenskap

På onsdagar kl. 12 öppnar vi kyrkan för gemenskap under varierande program och former. Den fasta punkten är dock samling kring kaffeborden – en stund av god samvaro då det ges tillfälle att träffa gamla och nya vänner!

En återkommande programpunkt är arbetet för missionen, då vi t.ex. river lakan till förbandsmateriel. En gång i månaden samlas vi till bibelstudium och emellanåt får vi besök av personer som berättar och visar bilder från intressanta projekt eller resor. Sång- och musiksamlingar hör också till de återkommande och uppskattade programmen.

I höst fortsätter vi också med lunchmusik med soppservering.
Nedan ser ni höstens program!

Café Gemenskap är en del av RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap – som samlar församlingens verksamhet främst för äldre, men alla som vill och kan är välkomna att delta, oavsett ålder.

RPG:s riksorganisation

Kontakt:
Bibbi Gustafsson
Tel, hem: 031 – 96 18 95
Tel, mobil: 0702 – 21 17 60

Höstens program 2018:

17 oktober
Möten med möjligheter
Pastor Nina Holgersson 

24 oktober
Sopplunch med musik
Glädjeskaparna kommer åter!!! 

31 oktober
Böckernas Bok: Paulus och hans två första resor
Nattvard
Pastor Anders Svensson

7 november
Hur du som äldre skyddar dig mot brott
Polis Linda Bergvall informerar

14 november
Sopplunch med musik Att mötas när livet ställs på sin spets –
tankar utifrån en sjukhuspastors vardag
Pastor Roland Stahre

21 november
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

 28 november
Böckernas Bok: Paulus och hans 3:e och 4:e resa
Pastor Anders Svensson

5 december
När byn blev med bin….
Biodlare Börje Blomster 

12 december
JULFEST med sång och musik
Gunnel och Evert Eggelind