Café Gemenskap

På onsdagar kl. 12 öppnar vi kyrkan för gemenskap under varierande program och former. Den fasta punkten är dock samling kring kaffeborden – en stund av god samvaro då det ges tillfälle att träffa gamla och nya vänner!

En återkommande programpunkt är arbetet för missionen, då vi t.ex. river lakan till förbandsmateriel. En gång i månaden samlas vi till bibelstudium och emellanåt får vi besök av personer som berättar och visar bilder från intressanta projekt eller resor. Sång- och musiksamlingar hör också till de återkommande och uppskattade programmen.

I höst fortsätter vi också med lunchmusik med soppservering.
Nedan ser ni höstens program!

Café Gemenskap är en del av RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap – som samlar församlingens verksamhet främst för äldre, men alla som vill och kan är välkomna att delta, oavsett ålder.

RPG:s riksorganisation

Kontakt:
Bibbi Gustafsson
Tel, hem: 031 – 96 18 95
Tel, mobil: 0702 – 21 17 60

9 januari
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

16 januari
Böckernas Bok: Paulus resa nr 3
Pastor Anders Svensson

23 januari
Sopplunch med musik
Jan Arvidsson sjunger ur Einar Ekbergs repertoar m m

30 januari
”Tro och vetenskap i harmoni”
Docent Ivar Gustafsson
därefter RPG´s årsmöte – Bifrostkyrkan

6 februari
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

13 februari
Böckernas Bok: Paulus resa nr 4
Pastor Anders Svensson

20 februari
Sopplunch med musik
Maria Blåberg, musiker i Särö pastorat, ger oss
”Visor och andliga sånger”

27 februari
”Predikstolen berättar”
Pastor Ragne Fransson kåserar

6 mars
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

13 mars
Böckernas Bok: Vad är kyrkan, egentligen?
Pastor Anders Svensson

20 mars
Sopplunch med musik
Kören Treklangen under ledning av Marianne Münzh

27 mars
Pengarna berättar: ”Personerna på våra sedlar”
Pastor Henrik Fransson

29 mars
RPG´s distriktsårsmöte,
Ekumeniakyrkan i Fiskebäck. Kl 11.00

3 april
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

10 april
Böckernas Bok: Nåd, ett speciellt begrepp
Pastor Anders Svensson

17 april
Påsklunch – vi firar nattvard

24 april
”Tag vara på den dag du har”
Begravningsentreprenör Gillis Edman

8 maj
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

 15 maj
Böckernas Bok: Våra sakrament, så viktiga!
Pastor Anders Svensson

22 maj
Våravslutning med musik av
”2-Bones Quintet”