Konfirmation

Vi erbjuder ej Konfirmationsundervisning detta läsåret!

Kontakt:
Pastor
Anders Svensson
Tel: 0761 – 88 55 08
E-post: anders.svensson@bifrostkyrkan.se