Medarbetare

Pastor och Föreståndare

Anders Svensson

Tel: 0761 – 88 55 08
E-post: anders.svensson@bifrostkyrkan.se