Medarbetare

Pastor och Föreståndare

Anders Svensson

Tel: 0761 – 88 55 08
E-post: anders.svensson@bifrostkyrkan.se

Barn- och ungdomsledare

Sofia Fransson
Tel: 0708 – 85 20 90
E-post: sofia@bifrostkyrkan.se