Mölndals Kristna Samarbetsråd

Bifrostkyrkan vill genom medlemskap i Mölndals Kristna Samarbetsråd (MKS) uttrycka vår gemenskap med andra kyrkor i Mölndal. Vi vill visa att vi är en del av den världsvida kyrkan.

MKS arrangerar bland annat under året en gemensam gudstjänst för alla kyrkor i Mölndal och administrerar en sjukhuspastorstjänst på Mölndals sjukhus.

Kontakt:
Pastor och Föreståndare
Anders Svensson
Tel: 0761 – 88 55 08
E-post: anders.svensson@bifrostkyrkan.se

Sam Nodlycke
Tel: 031 – 27 00 28
E-post: nodlycke@bitcom.se