Ria Mölndal

Sedan 2006 finns en återstartad Riaverksamhet i Mölndal. Ria betyder ”Rådgivning i alkoholfrågor”och innebär cafe- och lunch-servering för människor som har eller tidigare haft missbruksproblem eller blivit ensamma. Redan på 1960 – 1970-talet fanns ett Ria i staden, men fick läggas ned på grund av resursbrist. Ria drivs av fem församlingar i Mölndal: Bifrostkyrkan, Fässbergs och Stensjöns församlingar Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmen. Kommunen lämnar ett årligt bidrag till verksamheten. Tre anställda och goda volontärsinsatser väsentligen rekryterade från kristna församlingar i Mölndal sköter kök, servering och städ.

Vill du stödja oss är vårt bankgiro 5119-0355, då kan vi hjälpa fler.

Kontakta oss gärna!

Föreståndare

Ordf. styrelsen Ria