Styrelsen

Lars-Gustaf Hauptmann
Ordförande
Tel: 0731 – 40 25 09
E-post: lg@hauptmann.se
– Personalansvarig
– Alpha

Anna Maria Åkerberg
Vice ordförande
Tel: 0768 – 98 46 41
E-post: annamariaakerberg62@gmail.com
– Integrationsrådet

Bosse Cedersjö
Kassör
Tel: 0708 – 48 14 00
E-post: bcedersjo@gmail.com

Leif Herman Gudmundson
Sekreterare
Tel: 0708 – 75 77 76
leifhermang@gmail.com
– Expeditionsansvar
– Basgrupper
– Information
– Matrikel (Repet)

Jerry Andreasson
Ledamot
Tel: 0705 – 91 37 99
E-post: jerry.andreasson@glocalnet.net
– Fastighetsrådet
– Förbönsteamet

Elisabeth Jakobsson
Ledamot
Tel: 0709 – 96 08 27
bettan.jakobsson@gmail.com
– Diakonala rådet

Hossein Soleimani
Ledamot
Tel: 0735 – 62 99 18
usa6384@gmail.com
– kontakt persiska gruppen

Andreas Zimmergren
Ledamot
Tel: 0722 – 00 78 97
andreas.zimmergren@gmail.com
– Internationella rådet

Kerstin Thorstensen
Ledamot
Tel: 0705 – 36 50 81
kerstin.roten@gmail.com
– Bitr. kassör
– Musikrådet

Rebecka Ax
Ledamot
Tel: 0735 – 55 08 62
rebecka.bojestig@gmail.com
– BKU-rådet