Aktuell information med anledning av Coronavirus, klicka här för mer info >>>

Syftet med denna information är att förhindra Coronaviruset att sprida sig!

  • uppdaterad information 28 augusti 2020

Bifrostkyrkan Mölndal tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Bifrostkyrkans pandemigrupp:
Lars-Gustaf Hauptmann (församlingsordförande)
Åke Andreasson (församlingsstyrelsen)
EvaMarie Brännström (pastor)
Emelie Natanaelsson (diakon)
Linnea Stening (barn-och ungdomsledare)
LeifHerman Gudmundson (Media o Informationsråd)

Gruppen fattar beslut angående den lokala verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlorna.

Vi vädjar fortfarande, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att var och en med symptom, även milda, som kan vara förenliga med Covid-19, samt personer som tillhör riskgrupperna, ska fortsätta hålla sig hemma och tillsvidare avstå att närvara
vid samlingar i kyrkan.

Från och med söndagen 16 augusti välkomnar vi till gudstjänst igen i kyrkan!

Tillsvidare välkomnar vi 50 personer att delta utöver de som ansvarar för gudstjänsten.

Kyrkvärdarna hjälper oss att hålla avstånd och möjliggöra handhygien.


Vi är tacksamma över att vissa samlingar och verksamheter har fortsatt under vår och sommar, några nya har tillkommit, andra har modifierats. Under hösten planerar vi att starta upp fler aktiviteter, fortfarande i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Vi hänvisar till hemsidans kalender för aktuellt program.


Ekonomi
Vi är tacksamma över att givandet under våren och sommaren har varit fortsatt stabilt!

Då ej alla ännu kan delta i gudstjänstfirandet och andra samlingar, behöver vi hjälpas åt att fortsätta ge till församlingen.
Ge din gåva via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.

Under gudstjänsten finns möjlighet att ge en kontantgåva vid utgången ur kyrksalen.

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp? 
Vi kan fortsätta ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas i hemmen, be…
Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er!

Mer info
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Har du frågor kontakta gärna någon av oss:
Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Emelie Natanaelsson, diakon, 070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 072-151 46 31, linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com


Med vänliga hälsningar från Pandemigruppe