Aktuell information med anledning av Coronavirus, klicka här för mer info >>>

Syftet med denna information är att förhindra Coronaviruset att sprida sig!

  • uppdaterad information 28 mars 2020

Bifrostkyrkan Mölndal tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Styrelsen har tillsatt en pandemigrupp bestående av:
Lars-Gustaf Hauptmann (församlingsordförande)
Åke Andreasson (församlingsstyrelsen)
EvaMarie Brännström (pastor)
Emelie Natanaelsson (diakon)
Linnea Stening (barn-och ungdomsledare)
LeifHerman Gudmundson (Media o Informationsråd)

Gruppen fattar beslut angående den lokala verksamheten utifrån rådande rekommendationer.  Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och
på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, samt 70+ personer ska hålla sig hemma och avstå att närvara
vid samlingar i kyrkan.

Från och med söndagen 29 mars och tillsvidare ställs gudstjänsten in samt onsdagarnas veckoandakt.
Skälet är den pågående spridningen av viruset och ökningen av personer som insjuknar i COVID-19 samt folkhälsomyndighetens rekommendation och regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

 Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger mer strikta direktiv kommer vi att följa dessa och uppdatera vår information.

Pågående-tillsvidare.

Tweenies, tonår och scout i mån av ledare.

Öppen kyrka tisdag, onsdag, torsdag kl 12:30 – 15:00
För dessa aktiviteter gör vi en fortlöpande riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens beslut.

Inställt- tillsvidare
Offentliga samlingar som gudstjänst, veckoandakt, Café Gemenskap RPG, Flitiga händer, Läxhjälp & Språkcafé, Unga vuxna luncher, samt andakter och besök på äldreboenden.

Ekonomi
Även på detta område påverkas vi av coronaviruset.
Vi behöver därför hjälpas åt med följande:
* Ge fortsatt dina gåvor – våra intäkter minskar, men kostnader kvarstår.
* Ge via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.
* Tänk vilken chans vi nu har att slå kollektrekord på distans!
Och varför inte Swisha 30 kr för ditt hemmafika

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp? 
Vi kan ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas i hemmen, be…
Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er!

Mer info
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Har du frågor kontakta gärna någon av oss:
Lars-Gustaf Hauptmann, Församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@huptmann.se
Åke Andreasson, Församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, Pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Emelie Natanaelsson, Diakon, 070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 079-336 01 47, linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, Info o Mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen