Kallelse till årsmöten för Bifrostkyrkans Församling och Equmenia Bifrostkyrkan lördag 5 februari 2022 kl. 10:00 Mötena hålls digitalt via ZOOM. Inloggning öppen från kl. 09:30 (Se instruktionen nedan) Möteshandlingar är tillgängliga från 29/1 och kommer att skickas som PDF via mail till medlemmar som har meddelat mailadress. Tryckta handlingar finns också för avhämtning i Bifrostkyrkan.

Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan Tid: onsdag 2021-11-24 kl. 19:00 Plats: Bifrostkyrkan  Agenda 1. Inledning 2. Mötets behöriga utlysande 3. Val av mötesfunktionärer 4. Övriga frågor 5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision          Förslag till mål          Bifrost 3.0 6. Ekonomi 7.

Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan Tid: lördag 2021-10-02 kl. 10:00 Plats: Bifrostkyrkan  Agenda 1. Inledning 2. Mötets behöriga utlysande 3. Val av mötesfunktionärer 4. Övriga frågor 5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision Hur vill vi verka efter pandemin? 6. Information från styrelse och anställda 7. Information från Equmeniakyrkans