Prova-På-Kväll, torsdag 17 januari kl. 18:30 Bifrostkyrkan