Medarbetare

Pastor/
Församlingsföreståndare

EvaMarie Brännström

Tel: 0701 91 48 69
E-post: evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se