Medarbetare

Pastor/
Församlingsföreståndare

EvaMarie Brännström

Tel: 0701 91 48 69
E-post: evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se

Pastor

Joel Wanemark

Tel: 0722193280
E-post: joel.wanemark@bifrostkyrkan.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Hammarstedt

Tel: 0767602008
E-post: Frida.Hammarstedt@bifrostkyrkan.se