Medarbetare

Pastor/
Församlingsföreståndare

EvaMarie Brännström

Tel: 0701 91 48 69
E-post: evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se

Equmenia Bifrostkyrkan EBK Barn&Ungdomsledare

Linnea Stening

Tel: 0721 51 46 31
E-post: linnea.stening@bifrostkyrkan.se