Webbsänd Gudstjänst söndag 17/1 kl. 11.00

https://youtu.be/DBXPvUPl1KM

”Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom,
du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.”  Ps 62:6-9

 

Brev till församlingen, läs vidare >>>

Gott Nytt År önskar vi i Bifrostkyrkan! ...

46 2

Men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär
bud till er om en stor glädje, en glädje för hela
folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren

Luk 2: 10-11

#bifrostadvent
...

21 0

Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med
dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var
inte rädda, tappa inte modet!

5 Mos 31:8

#bifrostadvent
...

24 0

Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när
ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag
skall lyfta, bära och rädda er.

Jes 46:4

#bifrostadvent
...

31 1

Herren är min Herde ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar han låter mig vila
vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder
mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Ps 23:1-3

#bifrostadvent
...

22 0

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid.

4 Mos 6:24-26

#bifrostadvent
...

29 1

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.

Ps 62:2-3

#bifrostadvent
...

24 0

Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Luk 12:6-7

#bifrostadvent
...

24 0

Kasta din börda på herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta

Ps 55:23

#bifrostadvent
...

28 0

Jesus säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Matt 11:28

#bifrostadvent
...

33 1

Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men den som litar till Herren får ny kraft.

Jes 40:29-31

#bifrostadvent
...

26 1

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud.

1 Kor 1:3

#bifrostadvent
...

28 0

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny stor är din trofasthet.

Klag 3:22-23

#bifrostadvent
...

25 0

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Ps 121:2-3, 5

#bifrostadvent
...

25 0

Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig.

Jes 12:2

#bifrostadvent
...

25 0

Mötesplatser

Veckomässa
På onsdagar 18:30 möts vi för en enkel mässa i stillhet och bön.

Gudstjänster
Gudstjänsten är alltid på söndagar kl. 11.00. Läs mer

Språkcafé
Välkomna till Bifrostkyrkan för att samtala och träna på det svenska språket. Måndagar kl. 17.00 – 18.30. Läs mer

Gudstjänster  |  Bön  |  Veckomässa  |  Café Gemenskap  |  Flitiga händer  | Språkcafé  |  Alpha |  Läxhjälp |

Barn och Ungdom

Läxhjälp
När: Drop-in 17.00 – 18.30
Vem: Alla som behöver hjälp med sina läxor. Läs mer

Scout
När? 18.30 – 20.00
Vem? Du som är 7-18 år. Läs mer

Tweenies
När? 17.30 – 19:30
Vem? Du som är 10-12 år och vill ha en rolig kväll. Läs mer

Tonår
När? 20.00 – 23.00
Vem? Du som är tonåring och vill ha en bra fredag. Läs mer

Söndagsklubben
När? Samtidigt som    gudstjänsten kl. 11.00
Vem? Alla barn! Läs mer

Söndagsklubben  |  Scout  |  Tweenies  |  Tonår  |  Läxhjälp  |  Konfirmation  |  Unga vuxna