Styrelsen

Lars-Gustaf Hauptmann
Ordförande
Tel: 0731 – 40 25 09
E-post: lg@hauptmann.se
– Personalansvarig
– Alpha

Hanna Askelund
Vice ordförande
Tel: 0729 – 77 66 55
E-post: hanna.askelund@gmail.com
– Musikrådet

Bo Cedersjö
Kassör
Tel: 0708 – 48 14 00
E-post: bcedersjo@gmail.com

Leif Herman Gudmundson
Sekreterare
Tel: 0708 – 75 77 76
E-post: leifhermang@gmail.com
– Expeditionsansvar
– GOA grupper
– Media & Informationsrådet
– Matrikel (Repet)

Jerry Andreasson
Ledamot
Tel: 0705 – 91 37 99
E-post: jerry.andreasson@gmail.com
– Fastighetsrådet
– Förbönsteamet

Åke Andreasson
Ledamot
Tel: 0705 – 87 73 36
E-post: ake.andreasson@gmail.com
– Internationellarådet

Hossein Soleimani
Ledamot
Tel: 0735 – 62 99 18
E-post: usa6384@gmail.com
– Kontakt persiska gruppen
– Media & Informationsrådet

Niklas Gren
Ledamot
Tel: 0722 – 30 92 60
E-post: niklas.gren@gmail.com

Karolina Larsson
Ledamot
Tel: 0702 – 14 97 38
E-post: karolina.larsson25@telia.com

Amanda Asp
Ledamot
Tel: 0705 – 83 52 53
E-post: amanda.asp95@gmail.com
– EBK-rådet