Styrelsen

Karolina Larsson
Ordförande
E-post: karolina.larsson25@telia.com

Helena Hauptmann
Ledamot
E-post: helena.hauptmann@gmail.com

Bo Cedersjö
Kassör
E-post: bcedersjo@gmail.com

Maja Lidbeck
Ledamot
E-post: maja.lidbeck@gmail.com

Jerry Andreasson
Ledamot
E-post: jerry.andreasson@gmail.com
– Fastighetsrådet
– Förbönsteamet

Åke Andreasson
Ledamot
E-post: ake.andreasson@gmail.com
– Internationella rådet

Mats Enoksson
Ledamot
E-post: mats.enoksson@telia.com
– EBK-rådet

Richard Lundberg
Ledamot
E-post: richard.lundberg71@gmail.com

Eta Forshammar
Ledamot
E-post: etaforshamn@hotmail.com

Niklas Gren
Ledamot
E-post: niklas.gren@gmail.com