Ge en gåva

Det finns flera olika sätt att ge:

Swish
123-326 51 88

Bankgiro och plusgiro
Bankgiro: 371-5109
Plusgiro: 83384-8
Det går att ha en automatisk överföring till dessa konton.

SMS
SMS:a BIFROST100 till 72 980

Kollekt
Varje söndag på gudstjänsterna.

Kyrkoavgiften
Du som är medlem i ett annat trosamfund än Svenska kyrkan kan välja att ge 1 procent av din beskattningsbara inkomst som gåva. Då går 70 procent av gåvan till församlingen och 30 procent till trosamfundet Equmenia kyrkan. Mer info här.

Kontakt
Kassör
Bosse Cedersjö
Tel: 031 – 27 60 05
E-post: bcedersjo@gmail.com