Ge en gåva!

Vill du ge en gåva (kollekt) till Bifrostkyrkans verksamhet finns flera möjligheter:

Via plusgiro/bankgiro

PG: 8 33 84 – 8
BG: 371-5109


Swish till Bifrostkyrkans församling

123-326 51 88