Bön

Bönen är ett viktigt inslag i vår församling. Varje söndag kl. 10.15 samlas de som vill till bön inför gudstjänsten. Under gudstjänsten erbjuds det möjlighet till personlig förbön.