Historik

En kort återblick på Bifrostkyrkans ursprung!

1856 startade Bengt Carl Rohde söndagsskola för barn och vuxna i Mölndal i Korndals hus. Han hade dessförinnan 1853 fått anställning som fabriksarbetare på Korndals Pappersbruk. Han frågade disponenten om lov och fick använda en stor lokal för ändamålet. 18 år går (1874) kommer pastorsadjunkt Peter Lundén och håller sin inträdespredikan i Fässbergs kyrka. Han kommer att få stor betydelse för bygden och vinner många för Gud. Året efter (1875) bildades Mölndals Lutherska Missionsförening och man bygger ett enplans missionshus på Trädgårdsgatan 32 och det invigdes i november det året. Redan året efter bygger man till en övervåning på missionshuset så det rymmer 500 personer. Kostnaden för tillbygget var 12.000 kr.

Sedan pågick verksamheten på olika sätt i med och motgång i 60 år fram till 1935 då man bytte namn till Mölndals Missionsförsamling. 35 år går ytterligare och ”Nytt Liv Offensiven” med Jan Sparring börjar i maj 1970. Ett samarrangemang mellan Mölndal, Kållered, Lindome, Betlehemskyrkan och Johannebergs Missionsförsamlingar samt Saronförsamlingen i Göteborg. En rik andlig vårtid upplevs och många kommer till tro.

1975 är nästa hållpunkt då församlingen fyller 100 år. Då togs en 100-årsskrift fram som idag är ett fantastiskt dokument över de 100 första åren. Vid denna tidpunkt samarbetade vi med Baptistförsamlingen i Mölndal och 1978 bildades Mölndals Frikyrkoförsamling av Baptist- och Missionsförsamlingen. Nu har vi kommit till modern tid och året är 1984 då nybyggnadsplaner fastslogs. Och Mölndals Frikyrkoförsamling flyttade till Bifrostområdet. Invigning februari 1985! Bifrostkyrkans Församling som vi heter idag tillhör Equmeniakyrkan som är ett samgående av Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Och nu en tillbakablick på en episod som hände för drygt 30 år sedan!

Mölndals Frikyrkoförsamling ”På Väg” stog det att läsa på en banderoll som vi hade med oss i ett korståg genom Mölndal när första spadtaget skulle tas för att bygga vår nya kyrka – på en plats som var avsedd för en bensinstation och där det också fanns en helikopterplatta för sjukhustransporter. Guds ledning och Guds närvaro var stor och påtaglig i planering och genomförande. Beslutet att bygga ny kyrka föregicks av många samtal och samlingar i församlingen där vi funderade på hur vi skulle fungera och verka. Och redan i 100-årsskriften kan man läsa om församlingens mål och visioner 1975 och se hur väl det stämmer även idag.

Ord som:

en öppen kyrka för alla
högt till tak
gemenskapskyrka
gränsöverskridande
få betyda något för varandra och andra
glädje att få vara med

var ofta återkommande fraser när vi resonerade.

Och när kyrkan var färdigbyggd (1985) kändes den varm och välkomnande med sina utsträckta korsarmar och öppna planlösning.

Detta hände alltså för drygt 30 år sedan och nu i februari 2017 är Bifrostkyrkan 32 år.

Idag är Bifrostkyrkans Församling ”På väg”
på väg att förvalta det tidigare generationer byggt upp
på väg att möta människor
på väg att stå i tjänst för Gud
på väg att vara ett andningshål
på väg att vara den öppna och välkomnande kyrka som vi en gång drömde om
på väg att möta framtiden!

I 100-årsskriften står det så här om framtiden:
Vi har en historia som sträcker sig inte bara 100 år utan ca 2.000 år tillbaka och till den tid då Jesus vandrade i Galileen. Men vi ser ändå framåt – Han ger oss order för varje dag – Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ta hand om barnen, ta hand om ungdomarna, ta hand om alla! Hjälp invandrare, skapa gemenskap för ensamma, för familjer, gläd de sjuka, omskapa samhället till en rättfärdighetens gemenskap utbred rätten bland folken.

En vision som gäller än idag!

Detta är Bifrostkyrkan – en oas i Bifrostområdet!