GOA grupper

GOA grupperna är en viktig del av församlingen arbete. Vi har nio GOA grupper som tar ansvaret för städning, värdskap, servering, och skötsel av kyrkans trädgård m.m. var 9:e vecka.GOA gruppen är den mindre gruppen där vi lär känna varandra och har omsorg om varandra.

Kontakt:
Leif Herman Gudmundson
Tel: 0708 – 75 77 76
E-post: leifhermang@gmail.com