Café Gemenskap

På onsdagar kl. 12 öppnar vi kyrkan för gemenskap under varierande program och former. Den fasta punkten är dock samling kring kaffeborden – en stund av god samvaro då det ges tillfälle att träffa gamla och nya vänner!

En återkommande programpunkt är arbetet för missionen, då vi t.ex. river lakan till förbandsmateriel. En gång i månaden samlas vi till bibelstudium och emellanåt får vi besök av personer som berättar och visar bilder från intressanta projekt eller resor. Sång- och musiksamlingar hör också till de återkommande och uppskattade programmen.

Nedan ser ni vårens program!

Café Gemenskap är en del av RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap – som samlar församlingens verksamhet främst för äldre, men alla som vill och kan är välkomna att delta, oavsett ålder.

RPG:s riksorganisation

Kontakt:
Bibbi Gustafsson
Tel, hem: 031 – 96 18 95
Tel, mobil: 0702 – 21 17 60

Café Gemenskap   Våren 2020

8 januari
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

15 januari
”Vad är det vi sjunger?”
Pastor Ragne Fransson berättar

22 januari
RPG´s årsmöte – Böckernas bok
”Kvinnor i bibeln.”
Pastor EvaMarie Brännström

29 januari
Sopplunch med musik
”Sånger på Insidan!
”- om sångens kraft bland frihetsberövade kvinnor”
Musiker/körpedagog/sångare Carin Åkesson

5 februari
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

12 februari
”Mitt liv som journalist
Journalist Gert Gelotte berättar

19 februari
Böckernas bok   ”Kvinnor i bibeln.”
Pastor EvaMarie Brännström

26 februari
Sopplunch med musik
”En jazzig stund med Anton Libeck”

4 marsTräffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

11 mars
”Ett skepp kommer lastat –
Kalmar nyckel på väg mot Nya Sverige”
Karl Gunnar Nordanstad berättar

18 mars
Böckernas bok   ”Kvinnor i bibeln.”
Pastor EvaMarie Brännström

25 mars
Sopplunch med musik
”Vackra melodier och lite annat…”
Musiker/slagverkare Kenneth Fransén m fl

 27 mars
RPG´s distriktsårsmöte
Plats: Tabernaklet, Göteborg

1 april
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika

8 april
Påskfest med nattvard

15 april
”Vill du komma igång att resa?”
Reseinstruktör Per-Olof Ek, Västtrafik

22 april
Böckernas bok     ”Kvinnor i bibeln.”
Pastor EvaMarie Brännström

29 april
Träffpunkt mission
Vi gör förbandsmaterial till Afrika 

 6 maj
”Min livsberättelse”
Vår barn- och ungdomsledare Linnea Stening berättar

13 maj
Böckernas bok   ”Kvinnor i bibeln.”
Pastor EvaMarie Brännström

20 maj
Vårfest med pajlunch – musik av ”2-bonesQuintet”

RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som är öppen för alla oavsett livsåskådning. Du får information i aktuella pensionärsfrågor genom RPG´s tidning Senior-Posten och på hemsidan www.rpg.org