Mål och vision

Bifrostkyrkans Församling är ansluten till Equmeniakyrkan.
Våra gudstjänster och samlingar är öppna för alla som önskar delta.

Bifrostkyrkans Församling vill präglas av visionen:

”Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”

Vi vill arbeta för att:

  • Vara en öppen kyrka.
  • Utveckla mötesplatser som, för alla åldrar, ger utrymme för tro och tvivel, aktivitet och ro.
  • Stimulera och främja församlingens böneliv.
  • Ge stort utrymme för undervisningen i församlingen.

Hör gärna av dig till någon av våra medarbetare om du vill veta mer om vår kyrka eller verksamhet.