Mölndals Kristna Samarbetsråd

Bifrostkyrkan vill genom medlemskap i Mölndals Kristna Samarbetsråd (MKS) uttrycka vår gemenskap med andra kyrkor i Mölndal. Vi vill visa att vi är en del av den världsvida kyrkan.

MKS arrangerar bland annat under året en gemensam gudstjänst för alla kyrkor i Mölndal och administrerar en sjukhuspastorstjänst på Mölndals sjukhus.

Kontakt:

Pastor/Församlingsföreståndare
EvaMarie Brännström
Tel: 0701 91 48 69
E-post: evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se