Gudstjänster

Gudstjänsten är alltid på söndagar kl. 11. Det är veckans stora händelse i kyrkan.

Gudstjänsten är ett tillfälle att stanna upp och hämta kraft för en ny vecka som ligger framför. Vi kommer tillsammans i bön och sång för att möta Gud och varandra. Vi lyssnar till predikan och en söndag i månaden delar vi nattvarden. I gudstjänsten finns möjligheten att tända ljus eller att komma till en bönestation där någon ber för dig. Efter gudstjänsten är det alltid kyrkfika för den som vill stanna kvar.

 

Kontakt:
Pastor/Församlingsföreståndare
EvaMarie Brännström
Tel: 0701 91 48 69
E-post: evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se