Aktuell information med anledning av Coronavirus, klicka här för mer info >>>

Syftet med denna information är att förhindra Coronaviruset att sprida sig!

  • uppdaterad information 20 mars 2020

Bifrostkyrkan Mölndal tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges.

Styrelsen har tillsatt en pandemigrupp bestående av:
Lars-Gustaf Hauptmann (församlingsordförande)
Åke Andreasson (församlingsstyrelsen)
EvaMarie Brännström (pastor)
Emelie Natanaelsson (diakon)
Linnea Stening (barn-och ungdomsledare)
LeifHerman Gudmundson (Media o Informationsråd)
Gruppen fattar beslut angående den lokala verksamheten utifrån rådande rekommendationer.  Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och
på anslagstavlan utanför kyrkan.

Vi vädjar, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, att var och en med symptom, även milda, samt 70+ personer ska hålla sig hemma och avstå att närvara
vid samlingar i kyrkan.

Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger mer strikta direktiv kommer vi att följa dessa och uppdatera vår information.

Gudstjänster – Söndagsklubb
Vi fortsätter att fira gudstjänst och genomföra Söndagsklubben.
Predikningar spelas in och finns på hemsidan.

Kyrkfika
Tills vidare serveras endast kaffe, te och saft – inget fikabröd.

Nattvard
Nattvard i gudstjänst kommer att följa Equmeniakyrkans rekommendationer med
anledning av coronapandemin.

Vi kommer tills vidare att ändra veckomässan till en veckoandakt utan nattvard.

Ekonomi
Även på detta område påverkas vi av coronaviruset.
Vi behöver därför hjälpas åt med följande:
* Vi hanterar inte kontant kollekt pga smittorisk.
* Ge fortsatt dina gåvor – våra intäkter minskar, men kostnader kvarstår.
* Ge via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.
* Tänk vilken chans vi nu har att slå kollektrekord på distans!
Och varför inte Swisha 30 kr för ditt hemmafika?

Ideellt engagemang – frihet att avstå & ansvar att meddela
Vi förutsätter att alla som har ansvar och ledaruppdrag i gudstjänst och andra samlingar känner frihet att avstå uppgifter under denna period, samt att man byter med någon eller meddelar annan ansvarig om man inte kan komma.

Inställda samlingar
Vi har tills vidare ställt in offentliga samlingar som Café Gemenskap RPG, Flitiga händer, Läxhjälp & Språkcafé, Unga vuxna luncher, samt andakter och besök på äldreboenden.

Pågående samlingar
Veckoandakt och bönesamlingar.

Tweenies, tonår och scout i mån av ledare.
För dessa samlingar gör vi en riskanalys löpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp? 
Vi kan ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, mötas i hemmen, be…

Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Personalen finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er!

Mer info
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Har du frågor kontakta gärna någon av oss:
Lars-Gustaf Hauptmann, Församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, Församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, Pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Emelie Natanaelsson, Diakon, 070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 079-336 01 47, linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, Info o Mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen