Aktuell information med anledning av Coronavirus, uppdaterad 29 oktober 2020 >>>

Syftet med denna information är att förhindra Coronaviruset att sprida sig!

  • uppdaterad information 29 oktober 2020

Torsdagen den 29 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götaland fattat beslut om skärpta allmänna råd utöver det råd som gäller sedan tidigare. Beslutet gäller till och med 19 november 2020, men kan förlängas.

De nya råden innebär bland annat att undvika allmänna platser inomhus och bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor tillsammans med.

I och med detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla församlingar i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län under denna period ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar.

Det enda undantaget gäller samlingar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare

Bifrostkyrkans pandemigrupp beslutar att följa denna rekommendation, och under perioden 29/10 – 19/11 ställa in gudstjänsterna 31/10 och 1/11, vidare information för kommande gudstjänster kommer att ges. Övriga offentliga samlingar i kyrkan ställs in.

Följande grupper för barn och ungdomar födda 2005 eller senare fortsätter sin verksamhet med beaktande av de allmänna råden:

Tweenies

Scout

Tonår pausar

För aktuellt program och webbsända gudstjänster se hemsidans kalender.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att lätta på restriktionerna om att undvika sociala kontakter med andra som gällt specifikt för äldre samt för andra riskgrupper.

De omfattas nu av de allmänna råd samt de regionala rekommendationer som gäller för alla.

Fortsätt håll avstånd i alla sammanhang, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Ekonomi
Vi behöver fortsätta hjälpas åt att ge till församlingen på olika sätt.
Ge din gåva via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.

Vad kan vi göra för att fortsätta leva i gemenskap och hopp? 
Vi kan fortsätta ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, be…
Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Våra anställda finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er!

Mer info
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Bifrostkyrkans pandemigrupp tar kontinuerligt del av den information, och fattar beslut på styrelsens uppdrag angående vår församlingsverksamhet utifrån rådande rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation. Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlorna.

Har du frågor kontakta gärna någon av oss i pandemigruppen:

Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Emelie Natanaelsson, diakon, 070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 079-336 01 47, linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen