En kick off för ledare i barn och ungdomsverksamheten, Bifrostkyrkan