Aktuell information med anledning av Coronaviruset, uppdaterad 15 februari 2021 >>>

Aktuell information med anledning av Coronapandemin

  • uppdaterad information 15 februari 2021

Regeringen fattade beslut med början den 24 november 2020 om att huvudregel är att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantag från förbudet är begravning där max antal deltagare är 20.

 

Råden innebär att fortsätta undvika allmänna platser inomhus och bara ha fysisk kontakt med de personer som man bor tillsammans med.

Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar alla församlingar att tillsvidare inte samla till fysiska möten utan att ställa om till digitala samlingar, och att de som har möjlighet att fira gudstjänst digitalt gör det med ett fåtal medverkande.

Fortsätta arbeta med diakonal verksamhet.

Nu tillåts verksamhet för barn och unga upp till gymnasiet (födda 2002 och senare).

 

Bifrostkyrkans pandemigrupp har beslutat att följa rekommendationerna och fortsätta fira gudstjänsterna digitalt.

Flertalet offentliga samlingar i kyrkan är fortsatt inställda, aktuella undantag annonseras på hemsidan och i kalendern.

För tweenies, scout och tonår hänvisas också till hemsidan och kalendern, kontakta gärna din ledare för aktuell information.

För aktuellt program och websända gudstjänster se hemsidans kalender.

 Äldre samt andra riskgrupper omfattas nu av de allmänna råd samt av de regionala rekommendationer som gäller för alla.

Fortsätt håll avstånd i alla sammanhang, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

 

 Vi behöver fortsätta hjälpas åt att ge till församlingen på olika sätt.
Ge din gåva via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.

Vi kan fortsätta ringa varandra, träffas ute, läsa Bibeln, erbjuda hjälp, be…
Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

 

Våra anställda finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er!

 

Mer info
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Bifrostkyrkans pandemigrupp tar kontinuerligt del av den information, och fattar beslut på styrelsens uppdrag angående vår församlingsverksamhet utifrån rådande rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Equmeniakyrkan och Equmenia på nationell nivå samt kommuninformation. Informationen ges på hemsida, facebook, via mail och på anslagstavlorna.

 

Har du frågor kontakta gärna någon av oss i pandemigruppen:


Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Emelie Natanaelsson, diakon, 070-877 96 95, emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 0721-514631 linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen