Aktuell information med anledning av Coronaviruset, uppdaterad 6 februari 2022 >>>

Aktuell information med anledning av Coronapandemin

uppdaterad information 6 februari 2022

Folkhälsomyndigheten har den 3 februari beslutat att ta bort de flesta restriktioner och allmänna råd mot covid-19 från och med 9 februari 2022.

Rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari:

  • Vuxna personer som ej vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Alla över 12 år bör vaccinera sig.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symptom som kan vara covid-19.

Bifrostkyrkans pandemigrupp följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.

Vi välkomnar nu till gudstjänster och samlingar utan deltagarbegränsning och utan krav på avstånd mellan sällskap.

Då pandemin fortsätter samtidigt som sjukvården är ansträngd väljer vi att tills vidare behålla följande anpassningar i gudstjänstlokalen och i festsalen:

  • Behålla avståndet mellan stolsraderna för säkrare avstånd till framförvarande i stående och för att underlätta förflyttning.
  • Behålla den luftigare bordsplaceringen i festsalen.
  • Behålla god handhygien vid våra sammankomster.

Vi följer uppdaterad information från www.krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans krisgrupp.

Bifrostkyrkans pandemigrupp fattar beslut på styrelsens uppdrag angående vår församlingsverksamhet utifrån rådande rekommendationer. Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:

Karolina Larsson, församlingsstyrelse, 0702-149738, karolina.larsson25@telia.com
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 0721-514631 linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen