Aktuell information med anledning av Coronaviruset, uppdaterad 31 maj 2021 >>>

Aktuell information med anledning av Coronapandemin

  • uppdaterad information 31 maj 2021

Regeringen presenterade den 27 maj sin plan för hur åtgärder kan anpassas till en successivt minskad smittspridning, inom ramen för 3 anpassningsnivåer där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta.Alla anpassningar inom varje nivå behöver inte ske samtidigt, och varje förändring måste först beslutas av antingen regeringen eller Folkhälsomyndigheten beroende på vilken instans som har beslutanderätt över en smittskyddsåtgärd.

Det första steget med anpassning på nivå 3 är beslutat och gäller från och med den 1 juni 2021 och innebär nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  Folkhälsomyndigheten kommer inte längre att avråda från cuper och läger för barn.

Bifrostkyrkans pandemigrupp följer riktlinjerna och har beslutat att fortsätta fira gudstjänsterna digitalt, och att max 50 sittande personer förutom de medverkande kan delta i gudstjänsten from den 6 juni, med anvisade sittplatser och med 1 meters avstånd.Ett gudstjänstbesökande sällskap får högst uppgå till 4 personer, och ska hålla avstånd om minst 1 meter från andra sällskap.
Kyrkvärdarna hjälper till att anvisa plats.
Vid arrangemang utanför kyrkan kan max 100 personer delta utan sittplats, och 500 personer med sittplats.

För tweenies, scout och tonår hänvisas till hemsidan och kalendern, kontakta gärna din ledare för aktuell information.
För aktuellt program och webbsända gudstjänster se hemsidans kalender.

 Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se och folkhälsomyndigheten för den senaste informationen.

Tack för din gåva till församlingens arbete!
Ge din gåva via Swish 123 326 5188 och Bankgiro 371-5109.

Ett bibelord på vägen:
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Våra anställda finns tillgänglig för själavårdande samtal och förbön. Hör gärna av er

Bifrostkyrkans pandemigrupp fattar beslut på styrelsens uppdrag angående vår församlingsverksamhet utifrån rådande rekommendationer.

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:

 Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 0721-514631 linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen