Aktuell information med anledning av Coronaviruset, uppdaterad 12 januari 2022 >>>

Aktuell information med anledning av Coronapandemin

uppdaterad information 12 januari 2022

Folkhälsomyndigheten har den 10 januari beslutat om nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 12 januari 2022.
Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare, förutom medverkande, kan genomföras.

Bifrostkyrkans pandemigrupp följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter.
Vi fortsätter inbjuda till gudstjänster och samlingar, men utan krav på uppvisande av vaccinationsbevis.

Vi välkomnar därför fr o m 12 januari maximalt 50 personer till gudstjänst och andra allmänna samlingar (barn och unga inräknade).
Medverkande personer och tjänstgörande GOA-grupp räknas ej in i siffran 50 besökande.

Tillsvidare gäller:

  • Deltagarna ska ha anvisad sittplats. Vid gudstjänst har man möjlighet att stå, om man gör det på anvisad plats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Vid fler än 8 i ett sällskap, får sällskapet dela upp sig.
  • Beakta avstånden också när du kommer till kyrkan och går från kyrkan och undvik gruppbildning.
  • Håll god handhygien vid våra sammankomster.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom

Du som ännu inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.
Håll avstånd till andra människor och undvik nära kontakt med personer 70 år och äldre för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Vi följer uppdaterad information från www.krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans krisgrupp.
Bifrostkyrkans pandemigrupp fattar beslut på styrelsens uppdrag angående vår församlingsverksamhet utifrån rådande rekommendationer. Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:

Lars-Gustaf Hauptmann, församlingsstyrelse, 073-140 25 09, lg@hauptmann.se
Åke Andreasson, församlingsstyrelse, 070-587 73 36, ake.andreasson@gmail.com
EvaMarie Brännström, pastor, 070-191 48 69, evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se
Linnea Stening, barn/ungdomsledare, 0721-514631 linnea.stening@bifrostkyrkan.se
LeifHerman Gudmundson, info och mediaråd, 070-875 77 76, leifhermang@gmail.com

Med vänliga hälsningar från Pandemigruppen