Konfirmation

Vi erbjuder ej Konfirmationsundervisning detta läsåret!

Kontakt:
Barn&Ungdomsledare
Linnea Stening
Tel: 0721 51 46 31
E-post: linnea.stening@bifrostkyrkan.se