Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan

Tid: lördag 2021-10-02 kl. 10:00

Plats: Bifrostkyrkan 

Agenda

1. Inledning

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer

4. Övriga frågor

5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision
Hur vill vi verka efter pandemin?

6. Information från styrelse och anställda

7. Information från Equmeniakyrkans kyrkokonferens

8. Mötets avslutande