Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan

Tid: onsdag 2021-11-24 kl. 19:00

Plats: Bifrostkyrkan 

Agenda

1. Inledning

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer

4. Övriga frågor

5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision
         Förslag till mål
         Bifrost 3.0

6. Ekonomi

7. Information från styrelse och anställda

8. Info från valberedningen

9. Mötets avslutande