Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan Tid: onsdag 2021-11-24 kl. 19:00 Plats: Bifrostkyrkan  Agenda 1. Inledning 2. Mötets behöriga utlysande 3. Val av mötesfunktionärer 4. Övriga frågor 5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision          Förslag till mål          Bifrost 3.0 6. Ekonomi 7.

Dagordning vid församlings -och föreningsmöte för Bifrostkyrkans församling och Equmenia Bifrostkyrkan Tid: lördag 2021-10-02 kl. 10:00 Plats: Bifrostkyrkan  Agenda 1. Inledning 2. Mötets behöriga utlysande 3. Val av mötesfunktionärer 4. Övriga frågor 5. Samtal om Bifrostkyrkans Mål och Vision Hur vill vi verka efter pandemin? 6. Information från styrelse och anställda 7. Information från Equmeniakyrkans